Další úspěch našich studentů

Dvěma tříčlenným týmům, ve složení Vojta Mann, Lukáš Navrátil, Petr Hnilička a Aneta Menoušková, Vít Bazala, Tomáš Pařízek, se v soutěži Europa Secura podařilo postoupit do Krajského kola.

Europa Secura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. V předchozím kole soutěžící vyplnili online test, týkající se bezpečnostních otázek spojených s EU a NATO. Náplní krajského kola je vypracovat a obhájit bezpečnostní analýzu přiděleného mezinárodního konfliktu a zpracovat možná řešení dané situace.

Odevzdání prací a následné obhajování bude probíhat 2. týden v květnu, tak držme našim soutěžícím palce!

1.tým ve složení Vojta Mann (5A6), Lukáš Navrátil (7A8), Petr Hnilička (7A8) a 2. tým ve složení Aneta Menoušková (4A6), Vít Bazala (4A6), Tomáš Pařízek (3A4)