Debata s předsedkyní Evropského parlamentu

Dne 14. 2. 2024 se naši studenti zúčastnili debaty s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolou na půdě VŠE v Praze. Stalo se tak díky dlouhodobé aktivní účasti naší školy v projektu Vyslaneckých škol Evropského parlamentu. Studenti se v debatě zajímali zejména o příležitosti, které EU mladým lidem nabízí, ale také o aktuální geopolitická témata. Díky účasti na akcích tohoto typu se studentům naskýtá nejen příležitost získat cenné kontakty a reprezentovat naši školu, ale také zlepšit své praktické dovednosti, jak vyjádřit svůj názor.

Back to Top