Den fascinace rostlinami

Den fascinace rostlinami připadá každoročně na 18. května. Letos jsme si ho mohli připomenout na více než 20 akcích v celé České republice. Studenti našeho gymnázia se na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně s odborníky ze CEITECU MENDELU a Ústavu biologie rostlin pokoušeli zjistit, jestli „Mohou být rostliny ve stresu?“ Ve sterilním prostředí si vyseli semena modelové rostliny Arabidopsis thaliana na půdy, které simulují současné environmentální problémy (sucho a zasolení). Takto připravený materiál si odnesli domů, aby mohli sledovat vliv stresu na růst rostlin.