Ekonomická olympiáda

Do celostátního kola ekonomické olympiády postoupili dva naši studenti Matěj Horák ze třídy 4A6 a Saša Markovskyj ze třídy 8A8 . Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Celostátní kolo se uskuteční  21. 6. 2018 v Praze v budově ČNB.

Přejeme hodně zdaru i v tomto kole!