Exkurze do Anatomického muzea

Se studenty 4A6 jsme hlouběji nahlédli do tajů lidské anatomie 16. 5. 2018 při návštěvě Anatomického muzea profesora Karla Žlábka. Celou expozicí nás prováděl absolvent našeho gymnázia Adam Kašparovský, který již pátým rokem studuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Prohlídku expozice jsme začali u soustavy opěrné a postupně se propracovali až k řídícím soustavám našeho těla. Adam průběžně upozorňoval studenty na nejzajímavější exponáty, odpovídal na jejich dotazy a zaujal nás i příklady z praxe. Prohlídku jsme zakončili u sbírky anomálií a poruch a poměřili jsme se i s kostrou moravského obra Josefa Drásala.

Back to Top