Exkurze vybraných studentů GYBY na klinice asistované reprodukce

Exkurzi jsme zahájili mimořádně zajímavou, velmi aktuální prezentací na téma demografické stárnutí Evropy, příčiny nízké porodnosti v ČR, proč stále přibývá párů vyhledávajících pomoc asistované reprodukce, jaké jsou možnosti genetiky, eugeniky a eufeniky.

V andrologické laboratoři jsme měli možnost sledovat na preparátu pod mikroskopem životaschopnost, statistické zpracování a anomálie buněk. Embryologové nám umožnili nahlédnout na přístrojovou techniku speciálních inkubátorů, kde se oocyty kultivují v živném roztoku a po dozrání fertilizují intracytoplazmatickou pipetou. Instalovaná kamera umožňuje neustálou kontrolu všech vývojových stádií.

Vstřícné a bezprostřední přijetí týmu odborníků na Klinice asistované reprodukce v Brně bylo motivací i výzvou pro budoucí studenty medicínských oborů, genetiky, sociálních věd i práva.