Harmonogram maturitních zkoušek 2017/2018

Jarní zkušební období 2018

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ:

11. dubna 2018 a pracovní dny v období od 2. do 9. května 2018.

 

Maturitní třídy 6A6 a 6Š6

10. 4. 2018 Písemná část profilové zkoušky ze ŠJL  (jen třída 6Š6)
26. 4. 2018 Uzavření klasifikace
27. 4. 2018 Pedagogická rada (pátek)
30. 4. 2018 Konec II. pololetí
14.–18. 5. 2018 Přípravný maturitní týden
21.–25. 5. 2018 Ústní maturitní zkouška (společná a profilová část)

 

Maturitní třídy 4A4 a 8A8

26. 4. 2018 Uzavření klasifikace
27. 4. 2018 Pedagogická rada (pátek)
30. 4. 2018 Konec II. pololetí
21.–25. 5. 2018 Přípravný maturitní týden
28. 5.–1. 6. 2018 Ústní maturitní zkouška (společná a profilová část)

 

V Brně 8. 9. 2017

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka školy