Harmonogram maturitních zkoušek 2019/2020

Jarní zkušební období 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.

Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2020.

 

Maturitní třídy 8A8 a 6Š6

 

6. 4. 2020 Písemná část profilové zkoušky ze ŠJL – jen třída 6Š6
27. 4. 2020 Uzavření klasifikace (pondělí)
28. 4. 2020 Pedagogická rada (úterý)
30. 4. 2020 Konec II. pololetí
18. – 22. 5. 2020 Ústní maturitní zkouška (společná a profilová část)

 

Maturitní třídy 6A6 a 4A4

 

27. 4. 2020 Uzavření klasifikace (pondělí)
28. 4. 2020 Pedagogická rada (úterý)
30. 4. 2020 Konec II. pololetí
25. – 29. 5. 2020 Ústní maturitní zkouška (společná a profilová část)

 

V Brně 4. 9. 2019

         

Mgr. Petr Šurek

    ředitel školy