Konverzační soutěž ve španělštině

Jako každý rok proběhla i letos na naší škole konverzační soutěž ve španělském jazyce. Školní kolo se konalo ve dnech 11. a 12. února 2021 za velké účasti našich studentů. V přátelské atmosféře online studia si studenti mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti u ústního pohovoru.

Výsledky konverzační soutěže ve školním kole jsou následující:

Kategorie I
  1. místo Anna Lidmilová (5A8)
  2. místo Eliška Cibochová (3A6)
Kategorie II
  1. místo Daniel Dorovský (8A8)
  2. místo Klára Toupaliková (4A6)
  3. místo Barbora Adamcová (4A4)
Kategorii III
  1. místo Sebastian Josef Wright (5Š6)
  2. místo Viktorie Knapová (5Š6)
  3. místo Ema Slámová (3Š6) 

Všem studentům děkujeme za účast v této soutěži a jejich příkladnou připravenost a výhercům, kteří se umístili na 1. a 2. místě, přejeme pevné nervy a hodně štěstí v krajském kole.

Ana Valle

José Francisco Batiste Moreno

Šárka Oškerová

Na shledanou ve školním roce 2021/2022!