MT pro 3. část PL ANJ

MATURITNÍ TÉMATA PRO 3. ČÁST PRACOVNÍHO LISTU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

 1. Geography: the USA, the UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand
 2. The Czech Republic – geography, history
 3. The European Union – history, organization
 4. Literature of the UK
 5. Literature of the USA
 6. History of the USA
 7. History of the UK
 8. Political systems in the USA, the UK and the Czech Republic
 9. Educational systems in the USA, the UK and the Czech Republic
 10. London – history, important places
 11. Brno – history, important places
 12. Prague – history, important places
 13. The USA – important monuments
 14. Social issues
 15. Mass Media
 16. The Environment
 17. Special holidays in USA, the UK and the Czech Republic

 

V Brně dne 14. 9. 2018

                                                                                                                         Mgr. Petr Šurek

                                                                                                               ředitel školy