Naši nejmladší chemici

Chemická olympiáda v kategorii D je určena pro studenty nižšího gymnázia. V našem školním kole se zúčastnilo 7 studentů. Vítězi se stali a do okresního kola postoupili:

1. místo: Eliška Šranková ze třídy 2A6
2. místo: Adam Ferus ze třídy 4A8
3. místo: Petr Bareš ze třídy 4A8

Eliška Šranková dosáhla mimořádného úspěchu i v okresním kole, kde se umístila na 1. místě!

Všem soutěžícím blahopřejeme a Elišce budeme držet palce při soutěži v krajském kole.

Back to Top