Organizace školního roku 2017/2018

Plán pedagogických rad:
21. 11. 2017
26. 01. 2018 (pátek)
10. 04. 2018
25. 06. 2018 (pondělí)
Den otevřených dveří:
28. 11. 2017       16.00–18.00 hodin
16. 01. 2018       16.00–18.00 hodin
Plán třídních schůzek:
21. 11. 2017       16.30–18.00 hodin
10. 04. 2018       16.30–18.00 hodin
Plán konzultačních hodin:
09. 01. 2018        16.30–18.00 hodin
05. 06. 2018        16.30–18.00 hodin
Nahlášení neprospěchu:
09. 01. 2018        I. pololetí
05. 06. 2018        II. pololetí
Uzavření klasifikace:
25. 01. 2018        I. pololetí
22. 06. 2018        II. pololetí
Vydání vysvědčení:
31. 01. 2018        I. pololetí
29. 06. 2018        II. pololetí pro nematuritní ročníky

Veletrh SŠ
24. 11.–25. 11. 2017, pavilon G1 v areálu Veletrhy Brno
Gaudeamus
31. 10.–3. 11. 2017

Přijímací zkoušky

1. termín:
12. 4. 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání – jednotná přijímací zkouška
13. 4. 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – jednotná přijímací zkouška
2. termín:
16. 4. 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání – jednotná přijímací zkouška
17. 4. 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – jednotná přijímací zkouška
18. 4. a 19. 4. 2018 – školní přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
1. termín  bude upřesněn
2. termín bude upřesněn

Harmonogram prázdnin

Organizace školního roku 2017/2018  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 12165/2016-1

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v okrese Brno-město proběhnou v termínu 5. 2. – 11. 2. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.