Otevřený dopis absolventů osmileté větve 2019

Otevřený dopis absolventů osmileté větve 2019 napsaný jako poděkování za to, co si odnesli ze studia na gymnáziu.

„K rozhodnutí nás přivedlo především to, že na vysokých školách vidíme výhody, které nám průprava z klasické větve osmiletého gymnázia téměř každý den přináší. Vzhledem k tomu, jak bývá zpochybňován význam osmiletých gymnázií, doufáme, že bychom mohli nejen potěšit adresáty dopisu, ale možná i zaujmout potenciální zájemce o studium.“

Vážený pane řediteli, Vážený profesorský sbore a ostatní zaměstnanci školy, Vážení studenti,

abychom vyjádřili svůj vděk za osm přínosných a příjemně prožitých let na gymnáziu, jako absolventi jsme se rozhodli napsat tento dopis shrnující mimo jiné naše dojmy a pocity z prvních měsíců na vysokých školách a zároveň z posledních let na gymnáziu.

Dostali jsme se do různých prostředí a kolektivů na různých univerzitách, ale shodujeme se na tom, že v porovnání s ostatními studenty většinou vynikáme velkým všeobecným rozhledem. Mohli jsme si vyzkoušet semináře z mnoha oblastí nebo získat základy v dalších jazycích, jejichž znalosti nyní prohlubujeme. Široké spektrum námi zvolených oborů dokazuje, že jsme měli možnost vyzkoušet si více směrů a najít mezi nimi ten nejvhodnější pro nás. Dále využíváme nejen vědomosti a fakta získaná na gymnáziu, ale též schopnost kriticky přemýšlet nebo si vytvořit vlastní názor. Za tyto schopnosti bychom rádi ocenili celý pedagogický sbor, který se podílel na naší výchově i výuce.

Zejména bychom chtěli poděkovat za příležitost seznámit se se systémem klasických jazyků. Ne každý má takovou možnost. Potkáváme spoustu studentů, kteří nám ji závidí, někteří se dokonce rozhodli pro studium latiny ve svém volném čase.

Někteří z nás zpočátku k latině a starořečtině přistupovali spíše skepticky, často i s obavami. Pochybovali jsme, jestli pro ně skutečně najdeme využití, rozhodneme-li se v budoucnu například pro studium technického oboru, psychologie či živého jazyka. Nyní spatřujeme obrovský náskok, který jsme získali na naše současné spolužáky z jiných středních škol. Oba jazyky se nám hodí skoro každý den. Potvrdilo se naše očekávání, že medici a budoucí právníci využijí latinu i řečtinu při studiu terminologie. Překvapilo nás ale, jak se tyto jazyky hodí například studentům českého jazyka nebo ekonomie. Zvláště věnujeme-li se jazykům, máme s průpravou z našeho gymnázia velmi ulehčenou práci. Význam spatřujeme také v logickém a strukturovaném myšlení, které nám latina pomohla pěstovat podobně jako třeba matematika, jejíž důležitost je stále více zdůrazňována. Nemůžeme tedy dostatečně poděkovat profesorkám klasických jazyků, které dokáží vzbudit upřímný zájem studentů. Jsme přesvědčeni, že by málokdo dokázal předávat své znalosti a schopnosti tak jako ony.

V dnešní době bývá zpochybňován význam osmiletých gymnázií či smysl výuky předmětů, které snad na první pohled nemají praktické využití. Učitelská profese není z našeho pohledu dostatečně ceněna. Proto bychom Vám všem chtěli poděkovat za to, že z naší školy tvoříte místo, na které rádi vzpomínáme a které naše životy obohatilo nejen o znalosti, ale vždy přidalo něco nad jejich rámec.

 

 • Michaela Dvořáková (studentka Matematicko-fyzikální a Filozofické fakulty UK)
 • Nela Pelánková (studentka Lékařské fakulty MUNI)
 • Jiří Šváb (student Fakulty mezinárodních vztahů VŠE)
 • Ivana Řeřuchová (studentka Fakulty strojního inženýrství VUT)
 • Lukáš Navrátil (student Právnické fakulty UK)
 • Eva Tešnarová (studentka Pedagogické fakulty MUNI)
 • David Chocholatý (student Fakulty informačních technologií VUT)
 • Klára Škopková (studentka Fakulty stavební VUT)
 • Gabriela Grauerová (studentka Fakulty sociálních studií MUNI)
 • Petra Navrátilová (studentka Lékařské fakulty MUNI)
 • Christina Vlašínová (studentka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno)
 • Petr Hnilička (student Filozofické fakulty MUNI)
 • Klára Vinklárková (studentka Fakulty architektury ČVUT)