Po stopách našich absolventů: Jan Hanzlík – Z lavice až za katedru

Jan Hanzlík chtěl pokračovat v rozvoji svých jazykových schopností a znalostí literatury, které získal právě na GYBY. Na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se proto rozhodl vystudovat bakalářské obory Anglický jazyk a literatura a Německý jazyk a literatura. Tato studia uzavřel obhajobou své bakalářské práce v roce 2020. Nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu.

Jaké máte profesní plány do budoucna?

Po ukončení bakaláře jsem měl na výběr ze tří možností, mohl jsem pokračovat studiem kultury a literární teorie, učitelství nebo překladatelství. Zvolil jsem si navazující magisterské studium oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, protože v budoucnu chci pracovat jako učitel na gymnáziu, o půl roku později jsem přidal obor Anglický jazyk a literatura zaměřující se na teorii literatury a kulturní teorie.

V rámci studia bych rád ještě vycestoval do zahraničí s projektem Erasmus+, nejlépe do Kanady nebo na Havaj. Poté bych se rád uplatnil jako středoškolský učitel předmětů angličtina a němčina a dále se rozvíjel, tentokrát v technických disciplínách.

Seznámili jsme se v průběhu Vaší učitelské praxe na našem gymnáziu. Jak se Vám u nás na praxi líbilo?

Praxe na GYBY mě velmi baví a jsem moc rád, že jsem se tímto způsobem mohl vrátit do míst, kde jsem prožil šest let svého života. Je zajímavé pozorovat, jak se škola mění a modernizuje. Také mě těší, že jsem se mohl opět setkat s profesory a profesorkami, kteří mě učili.

Měl jsem možnost učit němčinu ve všech skupinách, kde vyučuje paní profesorka Matoušková. Ve všech třídách, kde jsem učil, jsem byl velmi spokojený. Překvapilo mě, jak jsou studenti empatičtí a nápomocní vůči začínajícímu učiteli, který někdy improvizuje nebo si neví rady. Tímto bych jim chtěl poděkovat za to, jací jsou. Skutečně na mém gymnáziu studují slušní, inteligentní a nadaní studenti, kteří mají světu co říct a ukázat. S tímto zjištěním mohu v klidu spát, o jejich budoucnost nemám strach.

Máte nějakou zajímavou vzpomínku na studium na našem gymnáziu?

Nejzajímavější vzpomínky z gymnázia, ke kterým se už teď často vracím, jsou školní zájezdy a exkurze do ciziny. Cestuji velmi rád a během studia na gymnáziu byla pro mě nabídka školních exkurzí jednou z hlavních šancí, jak se někam podívat. Během těchto výletů jsem si postupem času oblíbil a procvičil i fotografování, které mi jako záliba zůstalo dodnes.

Kdy jste ukončil studium na GYBY?

Na GYBY jsem studoval v letech 2011-2017 šestileté studium se zaměřením na anglický jazyk. Angličtinu jsem měl na základní škole od první třídy, němčinu od páté, a tak jsem společně s rodiči hledal gymnázium, kde bych ve studiu cizích jazyků mohl pokračovat.

Máte něco, co byste vzkázal mým spolužákům?

Vašim spolužákům bych rád vzkázal, aby se nebáli dělat chyby. Chyby jsou běžnou součástí procesu učení. Není to tedy nic, za co bychom se měli stydět, protože je dělá každý. Snažte se nad nimi na chvíli pozastavit a zjistit jejich příčinu. Přemýšlejte o tom, co se učíte, o obsahu, ale i způsobu, jakým věci vnímáte a o smyslu dané látky. Ve chvíli, kdy přestanete vnímat učení jako povinnost, ale jako něco obohacujícího, jste na dobré cestě. Věřím, že už na ní jste, tak hodně štěstí!

Děkuji za rozhovor.

S Janem Hanzlíkem si povídala studentka 3A8 Naděžda Afanasyeva.