Po stopách našich absolventů: S profesorkou Janou Pučovou se potkal Jakub Staněk

V jakém roce jste odmaturovala a jakou větev jste studovala?

Maturovala jsem v roce 2003. Studovala jsem na osmiletém gymnáziu. Tehdy to ještě nebylo klasické studium, ale všeobecné.

Co jste si odnesla ze studia na střední škole a co hodnotíte pozitivně?

Ve škole jsem prožila velký kus svého života. Odnesla jsem si spoustu krásných vzpomínek, ale zejména velké množství znalostí a dovedností, ze kterých čerpám dodnes. Velmi pozitivně hodnotím zejména výuku cizích jazyků na naší škole.

Máte nějakou „radostnou“ vzpomínku na školní výuku?

Pamatuji si jednu paní profesorku, která v naší třídě občas suplovala biologii. Jednou nás učila zubní vzorec. Názorně nám zuby ukazovala a jak trochu šišlala, byla to taková veselá hodina. Od té doby, kdykoliv přišla do třídy suplovat, hned jsme s velikým nadšením chtěli zopakovat zubní vzorec. Byla potěšena, že vyžadujeme její oblíbené téma. Samozřejmě vždycky už dávno zapomněla, že nás už zubní vzorec učila. Od té doby ji mám spojenou se zubním vzorcem. Ale aspoň si ho dodnes díky ní dokonale pamatuji. Jiná paní profesorka, která nás také učila biologii, nás každé jaro místo hodiny vzala ven na „pupeny“. Bylo fajn jít ven místo výuky. A tak jsme jí během toho jara ještě klidně i dvakrát řekli, že letos ještě nebyly pupeny… samozřejmě si nepamatovala, že už jsme venku byli a šli jsme znova. Stejný pracovní list jsme tak za tu dobu, co nás učila, vyplňovali mnohokrát. Ale aspoň si ty pupeny pamatujeme!

Kde jste po studiu gymnázia studovala a jakého titulu jste dosáhla?

Po maturitě jsem studovala na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity obor „Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání“. V roce 2008 jsem studium úspěšně zakončila a získala titul Mgr.

Jak hodnotíte Váš tehdejší třídní kolektiv a scházíte se s některými bývalými spolužáky?

Myslím si, že vztahy v naší třídě byly velmi dobré, ačkoliv během těch osmi let se hodně měnily. Svoje bývalé spolužáky vždy ráda vidím. Scházíme se sice nepravidelně, asi tak jednou za pět let, ale díky Facebooku jsme v kontaktu a víme o sobě.

Jak se těšíte na novou primu, kterou budete vzdělávat a provázet osmiletým studiem? Jaké s ní máte plány?

Na novou třídu se těším hrozně moc. Vím, že pro děti je přechod ze základní školy velmi náročný, proto bych jim chtěla na začátku co nejvíce pomoct, aby se jim ve škole líbilo. Byla bych ráda, kdybych získala jejich důvěru, aby se nebáli přijít za mnou s jakýmkoliv problémem. Také bych si moc přála, aby byla ve třídě přátelská atmosféra, aby byli studenti i dobrou partou…. Těch osm let je hrozně dlouhá doba, ale já se na ně hrozně těším!

Co byste vzkázala studentům našeho gymnázia?

Aby si vážili toho, že mohou na našem gymnáziu studovat.