Poděkování za akci Sokolák

Dobrý den,

v prvé řadě, bychom Vám rádi poděkovali za skvělé dopoledne, které jsme s vámi mohli strávit dne 18. 5. na Sokolském koupališti. Rádi bychom společně s klienty, kteří se akce zúčastnili, napsali krátké hodnocení.

Klienti DOZP Gaudia byli pozvání na zajímavou akci, kterou uspořádala paní Jana (náš canisterapeut) společně s gymnáziem. Dále byli přítomni klienti z DOZP Nojmánek a Kociánky.

Šest klientů Gaudia přijelo autem v doprovodu dvou pracovnic na Sokolské koupaliště. Zde studenti gymnázia připravili akční dopoledne. Tvořili jsme hadrové panenky, navlékali společně korálky a tvořili přívěšky ke klíčům, skládali různé hlavolamy apod.  Každému klientovi se výtečně věnovali 3 – 4 studenti. Na závěr za odměnu klienti dostali chutné koktejly z mléka a ovoce. Ani paní Jana nezůstala s programem pozadu. S kolegy a dalšími canisterapeutickými psy předvedli cvičení a hry. Klienti byli programem velice překvapeni a neuvěřitelně spokojeni. Na závěr jsme se rozloučili, poděkovali za úžasnou akci a snad proběhne podobná akce i v budoucnu.

Takže ještě jednou za celé naše zařízení, klienty i zaměstnance děkujeme za úžasné dopoledne.

Přeji pěkný zbytek dne, Milena Rojtová.


Vážená paní ředitelko,
v pátek 18. 5. 2018 jsme se zúčastnili úžasné akce , pořádanou naší nadšenou kamárádkou Janou Tesařovou  ze sdružení CANTES. Toto integrační setkání nebylo první, kterého jsme se zúčastnili, ale musím po pravdě říci, že díky žákům Vaší školy toto setkání se stalo naprosto nezapomenutelným… Máte na škole úžasné studenty, plné energie a odhodlání pomáhat imobilním lidem, udělali vše možné i nemožné, aby našim uživatelům udělali krásný den plný radosti. Díky této akci si Vaši žáci mohli vyzkoušet komunikaci a manipulaci s vozíčkáři, věřím, že to i  pro ně bylo přínosné, tak jako pro nás. Touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za umožnění studentům a paní učitelce se zúčastnit takové akce, která má vážně smysl….  s pozdravem      Jana Veselá, vychovatelka aktivizačního centra

Centrum Kociánka


Vážená paní ředitelko,

chtěla bych Vám touhle cestou poděkovat za uvolnění Vašich studentů a paní učitelky Gabriely Těšákové, se kterými jsme se setkali dne 18. 5. 2018 k příležitosti canisterapie a setkání s handicapovanou mládeží na brněnské přehradě na Sokoláku.

Je obdivuhodné a velmi chvályhodné, že se věnujete integraci handicapovaných jedinců do společnosti v rámci projektů Vaší školy. Velmi cenná zkušenost společného setkání nás všechny mile překvapila. Zejména přístup studentů, jejich zájem, bezprostřednost, spontánnost, přirozenost.

Chtěla bych tímto za všechny naše klienty a zaměstnance všem studentům a zejména paní Těšákové poděkovat za skvělé dopoledne.  Vážím si iniciativy paní Těšákové, která se spolupodílela na celé akci, a jsem ráda, že takto svým studentům dává příležitost k utvoření pozitivních postojů k handicapovaným jedincům.   

S přátelským pozdravem
Milada Bublová, vychovatelka Domova Nojmánek.