Preventivní vlak

Ve čtvrtek 7. června 2018 jsme se zúčastnili s paní profesorkou Hrazdirovou výukového programu „Preventivní vlak“. Tento vlak přijel do Brna ve dnech 5. – 7. 6. 2018 v rámci kampaně Brněnské dny bez úrazů, kterou pořádala Kancelář Brno-Zdravé město OZ Magistrátu města Brna.

V první části programu jsme byli poučeni o bezpečném chování na železnici; jak ve vlacích, tak i na nádražích a přejezdech. Nejdříve nám referentka přednášela  o riziku přecházení kolejí na nevhodných místech, šplhání na odstavené vagóny, nerespektování bezpečnostních pokynů etc., a poté jsme sledovali dokumentární film vytvořený studenty FAMU.

Ve druhé části programu nás železniční záchranář seznámil s úrazy, které se nám mohou přihodit, a poučil nás, jak jim předcházet. Viděli jsme i velice znepokojivé fotografie přímo z míst úrazů.

Dále se program týkal drážních hasičů. Byli jsme seznámeni s jejich prací a základním vybavením, jako například s nástroji na vyprošťování z dopravních prostředků nebo s hasičskými auty. Všechno vybavení, včetně hasičské uniformy a ochranného oděvu, jsme si mohli prohlédnout a osahat.

V poslední části programu nás pan záchranář učil poskytnout první pomoc: jak poznat, že dotyčný pomoc potřebuje, jak vykonat resuscitaci masáží srdce a také jak použít defibrilátor.

Daniel Dorovský, 5A8