Přírodovědné kroužky na GYBY ve školním roce 2022/2023

Milí studenti, 
také v tomto školním roce pro Vás připravujeme zajímavé úlohy a experimenty z přírodních věd, jako je biologie, chemie, fyzika či zeměpis. Pokud byste si chtěli vyzkoušet jejich řešení, zaregistrujte se do kroužku pomocí níže uvedených odkazů.  
Přírodovědné kroužky začínají od 12. 9. 2022 a budou probíhat v pondělí a ve středu vždy od 15:00 do 16:30.  
Přírodovědný kroužek je v tomto školním roce financován z prostředků projektu iKAP JMK II. Pro žáky je tedy bezplatný.  
Gymnázium Brno-Bystrc nabízí Přírodovědné kroužky nejen svým žákům, ale také žákům ZŠ. Doporučujeme je zejména pro žáky 8. a 9. tříd. 
Pokud máte nějaké otázky, přijďte se za námi poradit – Dagmar Šašinková (kabinet 324) a Pavel Zouhar (kabinet 330), nebo nám napište na dagmar.sasinkova@gyby.cz, pavel.zouhar@gyby.cz
Těšíme se na Vás. 
 
Přírodovědný kroužek 4–pondělí:  
https://kap.cepac.cz/ActivityRegistration.aspx?arId=63797719383516025736284382 
 
Přírodovědný kroužek 5–středa: 
https://kap.cepac.cz/ActivityRegistration.aspx?arId=63797719647087191836806006

Back to Top