Rozhoduj o Evropě: Studenti GYBY neměli konkurenci

  1. místo: Klára Jelínková (5A6)
  2. místo: Klára Toupaliková (4A6)
  3. místo: Max Onderka (5A6)

Klárka Jelínková automaticky postupuje na závěrečnou konferenci. Ostatní se na ni mohou dostat v přijímacím řízení, které proběhne v prosinci.

Držíme pěsti a GRATULUJEME.

Rozhoduj o Evropě 2020

Letošní ročník projektu Rozhoduj o Evropě je za námi, tak se za ním pojďme společně ohlédnout.

Seminář se letos konal online prostřednictvím MS Teams. Díky skvělé organizaci však ani online prostředí neubralo na autentické atmosféře jednání Evropského parlamentu.

Letos jsme na simulovaném jednání v rolích poslanců jednali o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a nařízení ePrivacy. Debaty poslanců byly velmi živé, setkávali jsme se s naprosto opačnými názory a panovalo napětí, zda nalezneme společnou cestu. Nakonec jsme po několika úpravách návrh nařízení schválili a dokázali tak simulaci dovést do zdárného konce.

Vlajka EU

Každý z nás byl příslušníkem některé z frakcí Evropského Parlamentu a hájil její zájmy opravdu tvrdě. Ať už to byla intenzivní vyjednávání o utvoření koalic či obsáhlé debaty o tématech návrhů, byla to zkušenost, která se jen tak z paměti nevytratí. Původní návrh od Evropské Komise byl navíc opravdový a aktuální, takže se účastníci mohli přenést do každodenní práce europoslance naprosto unikátní cestou.

Po ukončení simulace jsme se přesunuli k řízené diskusi s expertkami na evropskou politiku a participaci mladých na veřejném životě. Prvním hostem byla paní Monika Brusenbauch Meislová z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU, se kterou jsme diskutovali zejména na téma Brexit a jeho dopad na každého z nás.

Druhým hostem pak byla paní Kateřina Kalábová, regionální konzultantka Erasmus+ Mládež a Evropský sbor solidarity Jihomoravský kraj, s níž jsme probírali, jak se můžeme zapojit do rozhodování v našem městě a co bychom zlepšili v naší komunitě. Diskuse pro nás byla velkým přínosem, oba hosté s radostí odpovídali na naše nekončící dotazy.

Celá akce byla zakončena vyhlášením tři nejlepších účastníků semináře. Tady bychom rádi vyzdvihli výkon našeho gymnázia, protože jsme obsadili všechny tři první příčky.

Vítězkou se stala Klára Jelínková ze třídy 5A6, druhé místo obsadila Klára Toupaliková ze třídy 4A6 a třetí se umístil Max Onderka ze třídy 5A6.

Klára Toupaliková se projektu Rozhoduj o Evropě účastnila již druhým rokem a dle jejích slov „si opět odnesla spoustu cenných zkušeností a strávila den ve společnosti skvělých lidí, od kterých se mnohé naučila.“ Proto neváhejte a pojďte do toho příští rok s námi!

Klára Toupaliková (4A6), Klára Jelínková (5A6), Max Onderka (5A6)