Společenskovědní soutěže

V únoru letošního roku se naši studenti účastnili školních a krajských kol Ekonomické olympiády. Do krajského kola se nakonec probojovali studenti Filip Zavřel z třídy 7A8 a Nikola Varmužová z maturitního ročníku 6A6. Studenti se umístili na krásném 176. a 177. místě z 894 soutěžících. Srdečně vám blahopřejeme k hezkým výsledkům!

Kromě Ekonomické olympiády nás v březnu Filip Zavřel v týmu s Matějem Horáčkem (7A8) a ve finále i s pomocí Alberta Schwanzera (6A8) reprezentovali v politologické soutěži Jeden den hejtmanem. Jak několika etapová soutěž probíhala shrnuje Matěj Horáček:

„Soutěž jeden den hejtmanem začala přednáškou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Tam jsme se dozvěděli, jak hospodaří kraj, a také jak se vytváří předvolební kampaně. Každý z kandidátů si potom vyzkoušel nahrát minutové video, které bylo následně posláno proděkance Ekonomicko-správní fakulty ke zhodnocení. Na druhém setkání právě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity proběhla samotná zpětná reflexe projevů jednotlivých kandidátů a krátká přednáška o veřejném řečnění a prezentování sama sebe. V ten stejný den jsme si ještě vyslechli přednášku o krizovém řízení kraje a přerozdělování finančních prostředků. Po těchto přednáškách jsme již byli připraveni vytvořit svoji vlastní kampaň včetně rozpočtu, reklamních materiálů a krátkého volebního spotu. Nakonec jsme se bohužel umístili na bramborovém 4. místě. Největším zážitkem pro nás však byla přítomnost samotného hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, ať už na většině přednášek, nebo při předávání závěrečných ocenění.“

Všem soutěžícím děkujeme za jejich skvělou práci a reprezentaci naší školy.

Back to Top