Středoškolská odborná činnost ve školním roce 2020/21

Stejně jako všechny aspekty našeho života, i předmětové soutěže byly v tomto školním roce velmi komplikované. Školní kolo SOČ, kola krajská i kolo národní probíhala distanční formou.
V tomto školním roce se soutěže SOČ na našem gymnáziu účastnily se svými pracemi v různých oborech tři studentky a navzdory složitým okolnostem všechny dosáhly skvělých výsledků.

V oboru Chemie: Eliška Šranková, 5A6
téma práce: Vývoj supramolekulárních systémů odvozených od žlučových kyselin
krajské kolo: 4. místo

V oboru Geologie, geografie: Nicol Jörková, 4A6
téma práce: Regionální středoevropská letiště
krajské kolo: 3. místo
národní kolo: 5. místo

V oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času: Klára Halouzková, 5A6
téma práce: Jak se utváří společenská diskuse o klimatické změně
krajské kolo: 2. místo
národní kolo: 8. místo

Soutěžícím srdečně blahopřejeme, opravdu si vážíme jejich práce a věříme, že se stanou inspirací pro mladší spolužáky.