Termíny pro uchazeče o studium od šk. roku 2017/2018

Den otevřených dveří:

29. 11. 2016 16.00–18.00 hodin

10. 1. 2017 16.00–18.00 hodin

Přijímací zkoušky:

1. termín:

12. 4. 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání – jednotné přijímací zkoušky

18. 4. 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – jednotné přijímací zkoušky

2. termín:

19. 4. 2017 – pro čtyřleté obory vzdělávání – jednotné přijímací zkoušky

20. 4. 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – jednotné přijímací zkoušky

24. 4. – 25. 4. 2017 – školní část přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín – 11. 5. 2017

2. termín – 12. 5. 2017

Veletrh SŠ:

25. 11. – 26. 11. 2016

Brněnské výstaviště

Gaudeamus:

1. 11. – 4. 11. 2016

 

V Brně 16. 09. 2016

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka školy