Třída 2Š6 už ví, „co se stalo roku 1492“

Ve čtvrtek 8.11.2018 se třída 2Š6 zúčastnila přednášky „Co se stalo roku 1492?“. Studenty navštívila paní doktorka Athena Alchazidu z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Program, který si pro studenty připravila, seznámil studenty s novým úhlem pohledu na „objevení“ Ameriky.

Přednáška popisovala Kryštofa Kolumba i historickou situaci v jeho době. Paní doktorka studentům ukázala lodě Kryštofa Kolumba a velmi poutavě popsala i jeho plavby až k břehu ostrova Guanahaní (dnešní San Salvador). Po přednášce na studenty čekal workshop v podobě kvízů a četby.

Studenti si z přednášky odnesli nejen sladkou odměnu, ale i nové poznatky a také podnět k zamyšlení. Podle slov studentů se jednalo o jednu z nejzajímavějších přednášek, co kdy měli. Oceňovali také to, že zde nebyly žádné nudné pasáže, vše je velmi bavilo a zajímalo.

Pavla Kastner Přikrylová s 2Š6

Back to Top