Tým ze třídy 5A6 úspěšně reprezentoval naši školu na akci FAST RUN MUNI 2024

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 se ve venkovních prostorech Univerzitního Kampusu uskutečnil závod žáků středních škol pod názvem FAST RUN MUNI 2024 zaměřený na dovednosti zdravotnických záchranářů. Soutěžilo více než třicet tříčlenných týmů z různých středních škol. Soutěžící absolvovali trasu dlouhou 2 km, na které se setkali se šesti interaktivními stanovišti, kde řešili realistické situace s živými herci. Tyto situace zobrazovaly nástup akutních onemocnění a zdravotních potíží, jako jsou mrtvice, infarkt, panická ataka, hypoglykémie, epilepsie a zlomenina. Úkolem týmů bylo správně zvládnout situace a zachránit pacienty.

Naši školu reprezentoval tým ze třídy 5A6 ve složení Katrin Pěnčíková, Sabina Kratochvílová a Filip Zálešák, který se v náročné konkurenci umístil na krásném 6. místě.

Blahopřejeme!

A odkud se vzal název akce? 
O mozkové mrtvici jistě každý slyšel, ale věděli jste, že hlavní příznaky mrtvice shrnuje zkratka BE FAST, podle které se inspiroval název celé akce? (Balance – poruchy rovnováhy, Eyes – poruchy zraku, Face – pokleslý koutek, Arms – pokles nebo brnění končetiny, Speech – poruchy řeči, Time – čas rozhoduje.)

Jak probíhal FAST RUN MUNI 2024? | Juniorská akademie | MED MUNI 

Back to Top