Vánoční projektové dny

Poslední dny před odchodem na vánoční prázdniny jsme letos opět zasvětili realizaci projektu „Tradice Adventu a vánočního času“, který je určen studentům tříd nižšího gymnázia. Každoročně připravuje osvědčený tým učitelů a starších studentů pestrý tvořivý program, jímž chceme připomenout účastníkům tohoto projektu podstatu Vánoc.

Letos se aktivně programu účastnily třídy 1A8, 2A8, 3A8, 1A6, 1Š6. Veškerou dokumentaci si můžete prohlédnout zde: http://gybyvanoce.wz.cz/

Speciální poděkování adresujeme studentům tříd 5A8 a 3A6, kteří mnohé aktivity pro své mladší spolužáky sami nejen vymysleli a připravili, ale též společně s učiteli realizovali.

Klidný a pohodou naplněný vánoční čas přejeme všem lidem dobré vůle.