3Š6 ve světě buňky

Dne 14. 12. 2018 studenti třídy 3Š6 absolvovali kurz v Bioskopu, vědeckém výukovém centru MU. Vyzkoušeli si intenzivní práci s mikroskopem a podívali se do nitra buněk.

Eukaryotické buňky jsou většinou velmi malé, ale s pomocí mikroskopu můžeme pozorovat i jejich vnitřní stavbu. Studenti si tak na vlastní oči prohlédli některé organely – chloroplasty, chromoplasty, … rostlinné buňky. Též provedli vlastní bukální stěr, ze kterého získali dostatečné množství buněk, které zakápli krystalovou violetí a pozorovali pod mikroskopem. Procvičili si tak tvorbu dočasných mikroskopických preparátů. Též si vyzkoušeli práci s automatickými pipetami.