Dodatek k Maturitě 2019

Daný dodatek je vydán na základě Informace MŠMT ČR ze dne 27. března 2018 (č. j. 8082/2018) o standardizovaných zkouškách, kterými lze v roce 2019 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších …

Maturita 2019

Maturita 2019 Určeno pro školní rok 2018/2019 8A8, 6A6, 6Š6 a 4A4 Profilová část Informace k profilové části vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve …

Soutěž v programování

V úterý 6. 3. 2018 se na Gymnáziu Vídeňská konalo okresní kolo soutěže v programování ve vyšších jazycích, kde naši školu úspěšně reprezentoval Jan Obořil ze 6A8. V konkurenci čtrnácti programátorů z brněnských středních škol a gymnázií, vetšinou zaměřených na přírodní vědy či přímo na programování, obsadil krásné 2. místo …

MT pro 3. část PL ANJ

MATURITNÍ TÉMATA PRO 3. ČÁST PRACOVNÍHO LISTU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Geography: the USA, the UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand The Czech Republic – geography, history The European Union – history, organization Literature of the UK Literature of the USA History of the USA History …

MT pro 3. část PL ŠJL

MATURITNÍ TÉMATA PRO 3. ČÁST PRACOVNÍHO LISTU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ŠPANĚLSKÝ JAZYK   Familia, datos personales, carácter de personas, relaciones personales Casa y vivienda Vida cotidiana, diferencias entre España y la República Checa Tiempo libre – vida cultural Tiempo libre – vida deportiva Viajes, vacaciones, turismo Cuerpo …

MT pro 3. část PL NEJ

MATURITNÍ TÉMATA PRO 3. ČÁST PRACOVNÍHO LISTU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK   Familie, Familienbeziehungen,Charakteristik Wohnen Alltag, Tagesablauf Gesundheit, Essen Kultur und Kunst Reisen, Dienstleistungen Sport, Olympische Spiele Tschechische Republik, Prag Schule, Beruf, Arbeit Jahreszeiten, Wetter, Natur, Umweltschutz Kommunikation, Fremdsprachen Deutsche Kultur und Literatur Bundesrepublik Deutschland, Berlin …

MT pro 3. část PL FRJ

MATURITNÍ TÉMATA PRO 3. ČÁST PRACOVNÍHO LISTU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK La France – repères géographiques et historiques La France – repères politiques et économiques Les repères culturels L΄environnement La technique et la science La francophonie Paris et  de  grandes villes Notre patrie et Prague Ma …