Byli jsme úspěšní!

Dne 15. 3. 2018 se uskutečnilo krajské kolo v soutěži „Konverzace ve španělském jazyce“.
Z obou kategorií (bilingvní i nebilingvní) postoupilo do tohoto kola 6 studentů.
A jak jsme dopadli?
V kategorii SŠ I obsadil Daniel Dorovský (5A8) 1. místo a postupuje do celostátního kola.
V kategorii SŠ III (bilingva) se na 1. místě umístila Dominika Novotná (5Š6), která také postupuje do celostátního finále. Ve stejné kategorii Barbora Drozdová (5Š6) obsadila 2. místo.
Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů našim finalistům v celostátním kole.