Celoškolní soutěž ve sběru papíru od 1. listopadu 2018 do 30. června 2019

Naše škola se každoročně zapojuje do sběrové soutěže ve sběru papíru, která je pořádaná firmou FCC environment. Na konci školního roku je soutěž uzavřena a na počátku nového jsou vyhlášeny výsledky a nejlepší 3 třídy jsou odměněny a 10 nejlepších žáků sběračů na škole, obdrží dárkové poukázky.

HLAVNÍ CENA PRO NEJLEPŠÍ SBĚRAČSKOU TŘÍDU:

SPOLEČNÝ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝLET V ŘÍJNU 2019 DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

Důvody proč se zapojit:

 • něco pro školu: pomoc při recyklaci a likvidaci použitého papíru ve škole, zajištění odvozu zdarma a velmi drobný finanční zisk určený výhradně pro Vás, naše studenty (odměny, finanční dotace na třídní výlety, dárkové poukázky pro jednotlivce, potřeby a pomůcky pro školu)
 • něco pro životní prostředí: smysluplné znovupoužití již nepotřebného papíru
 • něco pro třídu, pro kolektiv, pro sebe: pro vítěze společný „exklusivní“ výlet se třídou, který jiná třída nemá a mít nebude

Možnosti jak se zapojit:

 • od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2019
 • Sběr donést k třídnímu učiteli nebo, po domluvě s koordinátorem EVVO, přímo k místu sběru.
 • Předání většího množství sběru (rodiče, přátelé školy) lze individuálně domluvit přímo s koordinátorem EVVO.
 • Celoroční třídění papíru do kontejnerů na papír rozmístěných po školeNOVÉ MÍSTO SBĚRU: prostory spodního levého schodiště, nutné osobní převzetí koordinátorem EVVO (evidence sběru)
  Kontaktní osoba: školní koordinátor EVVO: Tomáš Mráček, kabinet TV, tomas.mracek@gyby.cz

Podmínky a postup sběru papíru:

Papír musí být pevně svázaný do balíků o maximální hmotnosti cca 5kg.  Každý balík musí povinně obsahovat označení: třída, jméno a příjmení. Pokud je to možné i orientační hmotnost balíku, není nutností.

Postup:

 1. Do školy přinesete balík se sběrem a donesete ho třídnímu učiteli nebo koordinátorovi EVVO. Při předání koordinátorovi dojde ke zvážení, k uskladnění a vlastní evidenci. Nové místo sběru jsou prostory spodního levého schodiště. V případě krátkodobé nutnosti meziuskladnění, do doby kontaktování koordinátora a vlastnímu předání, jsou určeny prostory za vrátnicí školy.
 2. Při předávání sběru student nahlásí jméno a příjmení, třídu, dojde ke zvážení sběru a potvrdí se předaná hmotnost papíru. Tímto dojde k zaevidování sběru.

V případě většího množství papíru doporučujeme individuální domluvu s environmentálním koordinátorem nebo využít hlavní sběrové termíny svozu, kdy je přistavěný kontejner před školou. Termíny budou vždy předem oznámeny, cca 4x během roku, dle aktuálního stavu.

Čas možného příjmu a evidence sběru:

Čtvrtek 15.40-16.00, pátek 9.00-10.00 hod., nebo dle domluvy (např. Pátek v 7.45 hod.)

 

Děkujeme, že nám chcete pomoci. Vaše škola, Vaše životní prostředí.

Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2, 635 00 Brno

Garant akce: Školní koordinátor EVVO Tomáš Mráček

Hlavní organizátor FCC: „Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.