Ekonomická olympiáda

Jak už jsme psali dříve, Matěj Horák, student třídy 4A6, se umístil v krajském kole Ekonomické olympiády na 1. místě a získal příležitost navštívit prostory Jihomoravského inovačního centra (JIC) a seznámit se s jeho činností a posláním. 

Krajské kolo této olympiády se uskutečnilo za podpory zmíněného JICu, kterým byly rovněž zajištěny odměny pro vítěze v podobě inspirativních knih o podnikání a poukazu na jimi pořádanou podnikatelskou školu.