Lingua Latina semper viva?!?

Pro mnohé z nezasvěcených je latina postrachem, něčím naprosto vzdáleným a téměř nepochopitelným. Avšak pro některé studenty klasické větve našeho gymnázia se stala latina něčím zcela samozřejmým a blízkým.

V septimě (7A8) probíráme C. Sallustia Crispa (86–35 př. n. l.), římského politika, přívržence Caesarova, autora několika historických spisů, z nichž čteme Charakteristiku Catilinovu (5, 1–8) z jeho nejznámějšího spisu Catilinae coniuratio. Při té příležitosti hovoříme o charakteristice a studenti dostanou za úkol doma napsat latinsky vlastní charakteristiku v –er formě dle dané osnovy.

Výsledky jsou každoročně velmi rozmanité, ale letos mne velmi  překvapily 2 práce, se kterými ráda seznámím i širší veřejnost.

První charakteristika je psaná pěknou jasnou latinou od studentky Evy Tešnarové.

A druhá dokonce v hexametru od studentky Kláry Škopkové

Věřím, že i nadále se budou do našeho gymnázia hlásit inteligentní a pracovití studenti (z latinského slovesa studeo = snažím se), s nimiž pracovat v hodinách je nejen radostí, ale i výzvou a ctí.

Back to Top