European Quality Label: projekt „Fake or not“ získal další významné ocenění

ETwinning, iniciativa Evropské unie pro školní spolupráci, nabízí vzdělávacím institucím možnost propojení se s učiteli a žáky z celé Evropy prostřednictvím online projektů. Jako uznání vynikajících výsledků a kvality těchto projektů eTwinning uděluje European Quality Label.

Toto ocenění nám bylo uděleno za eTwinningový projekt „Fake or not?“, ve kterém jsme se zaměřili na klamavé praktiky reklamy. Cílem projektu byl rozvoj kritického myšlení a kreativity u studentů, rozvoj komunikačních dovedností, především v angličtině, rozvoj mediální a digitální gramotnosti. Na projektu jsme pracovali se třídou 6A8 a partnerskými školami ve Španělsku, v Ciudad Real a v Calatayud.

Mezi hlavní kritéria, která jsou nezbytná pro získání tohoto ocenění, patří spolupráce mezi partnery, inovace a originalita projektu, jeho pedagogická kvalita, evropský rozměr a přesah, využití moderních technologií a výsledky projektu.

Ocenění European Quality Label je pro nás nejen odměnou za naši práci, ale také motivací a příležitostí pro další mezinárodní spolupráci.

Back to Top