Latinská olympiáda Certamen Latinum 2023

Dodatečně se i latináři připojují k našim jazykovým úspěchům: do celostátního kola latinské olympiády Certamen Latinum postoupily naše dvě studentky – Klára Rašková ze sexty a Anežka Lorencová ze septimy.

Klárka obhájila loňskou „bednu“ a získala krásné 3. místo. Omnes maxime gratulamus! 😉

Back to Top