Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímací zkoušky?

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou pro všechny obory zveřejněny u vstupu do školy 2. května 2022 od 7 hodin (na webu školy od 18 hodin). Ve škole si 2. května 2022 zákonní zástupci uchazečů v době od 7.00 do 17.00 vyzvednou rozhodnutí osobně. Výsledky budou zveřejněny pod evidenčním číslem uvedeným na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímací zkoušky?

Přijatí uchazeči

Uchazeč, který má zájem nastoupit od 1. září 2022 do oboru studia, na který byl přijat, musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, nejpozději do 13. května 2022.

Zápisový lístek odevzdejte ve škole ve dnech:
2. 5. – 13. 5. 2022 v čase od 8.00 do 15.00, nebo jej můžete zaslat poštou, razítko podání nejpozději 13. 5. 2022

Na později dodané zápisové lístky nebude brán zřetel. V souladu s § 60a odst. 7 školského zákona se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.

Nepřijatí uchazeči

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si 2. 5. 2022 v době od 7.00 do 17.00 vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí osobně, nebo jim bude 3. 5. 2022 zasláno poštou. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci, se na poště ukládá 10 dnů a pak je považováno za doručené.

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Zákonný zástupce může do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat Odvolání. Při osobním převzetí může podat Odvolání přímo na místě. Odvolání se podává vždy až po doručení nebo vyzvednutí (na poště) rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy podle §183 odst. 4 školského zákona ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

vzor odvolání

Odvolání podávejte ve škole:

  1. 2. 5. 2022 po vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí v čase od 7. 00 do 17.00,
  2. do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí v čase od 8.00 do 14.00,

nebo poštou: do tří dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

V případě volných míst (neodevzdané Zápisové lístky) vyhoví ředitel školy v autoremeduře uchazečům dle pořadí úspěšnosti, Žádosti budeme vyřizovat od 16. 5. 2022.