Kritéria pro přijetí

Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium (se zaměřením na anglický jazyk) (PDF)
Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium (se zaměřením na anglický jazyk) (PDF)
Šestileté studium: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (španělské bilingvní studium) (PDF)
Osmileté studium: 79-41-K/81 Gymnázium (klasické studium) (PDF)