Let‘s compete together!

Jednoho mrazivého úterního rána (přesněji 8. října 2019) se v areálu bystrckého gymnázia ve spolupráci s ÚMČ Brno-Bystrc uskutečnila pro žáky devátých tříd místních základních škol anglická soutěž. Tu připravili a své skorovrstevníky také provázeli studenti osmiletého studia, klasické větve. Na deseti stanovištích čekala široká škála zábavných a naučných úkolů, které testovaly jak znalost anglického jazyka, tak i všeobecné vědomosti o Bystrci samotné. Účastníci i pořadatelé komunikovali pouze v angličtině, což rozvíjelo praktické užití jazyka.

A jak byla celá soutěž organizována? Soutěžící se dle časového diagramu pohybovali v okolí GYBY a navštěvovali jednotlivá stanoviště, kde je čajem posilněná dvojice o rok starších instruktorů seznámila s úkolem, stanovila časový limit a akci odstartovala. V průběhu plnění úkolu jim mohla lehce pomáhat, vše samozřejmě pouze v angličtině.

Absolutním vítězem se stala čtveřice talentovaných angličtinářů ze ZŠ Brno, Heyrovského 32, která si kromě věcných cen a sladké odměny odnesla také poukazy na přípravné kurzy anglického jazyka ke studiu na gymnáziu, které naše škola pořádá.

Doufáme, že si všichni zúčastnění soutěž užili a že si s sebou kromě “náběhu na zimnici” odnesli i nějaké vědomosti a pozitivní zážitky.

Nic z výše zmíněného by nebylo možné zrealizovat bez píle a kreativity profesorek angličtiny našeho gymnázia, které do soutěže investovaly svůj  volný čas a kterým bychom tímto rádi za skvěle strávené dopoledne poděkovali.

František Hyánek a Matěj Povolný, studenti 5A8