MT FYZ

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Školní rok: 2017/2018

Třídy: 4A4, 6A6, 8A8

Vyučující: Mgr. Martina Lipková

 

Maturitní témata z fyziky

 1. Kinematika hmotného bodu
 2. Dynamika hmotného bodu
 3. Mechanická práce a mechanická energie
 4. Gravitační pole
 5. Mechanika tuhého tělesa
 6. Mechanika kapalin a plynů
 7. Vnitřní energie, práce, teplo
 8. Struktura a vlastnosti plynů
 9. Struktura a vlastnosti pevných látek
 10. Struktura a vlastnosti kapalin
 11. Změny skupenství
 12. Mechanické kmitání
 13. Mechanické vlnění
 14. Elektrický náboj a elektrické pole
 15. Elektrický proud v kovech
 16. Elektrický proud v kapalinách
 17. Elektrický proud v polovodičích, v plynech a ve vakuu
 18. Stacionární magnetické pole
 19. Nestacionární magnetické pole
 20. Střídavý proud
 21. Elektromagnetické kmitání a vlnění
 22. Geometrická optika
 23. Vlnová optika
 24. Atomová fyzika
 25. Jaderná fyzika

 

Součástí maturitních témat z fyziky je řešení příkladů a demonstrace vybraných jevů.

 

V Brně dne 4. 9. 2017

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka školy