MT HV

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Školní rok: 2017/2018

Třídy: 4A4, 8A8, 6A6

Vyučující: Mgr. Markéta Zachová, Mgr. Simona Veselá, PaedDr. Dagmar Brychtová

 

Maturitní témata z hudební výchovy

 1. Vývoj hudby od starověkých kultur po vrcholnou ars novu
 2. Hudba v českých zemích od nejstarších památek po počátek novodobé české hudby
 3. Hudba období renesance
 4. Barokní hudba
 5. Vývoj opery od baroka po současnost
 6. Klasicismus a představitelé I. vídeňské školy
 7. Raný německý romantismus
 8. Novoromantismus
 9. Bedřich Smetana
 10. Pozdní romantismus
 11. Antonín Dvořák
 12. Ruská hudba 19. a 20. století
 13. Česká hudba od Fibicha k Martinů
 14. Leoš Janáček
 15. Artificiální hudba 1. poloviny 20. století
 16. Trendy artificiální hudby od 2. poloviny 20. století do současnosti
 17. Nonartificiální hudba 2. poloviny 20. století a počátku 21. století
 18. Kapitoly z dějin jazzu
 19. Hudebně-dramatické žánry
 20. Hudební Brno

 

Součástí maturity z hudební výchovy je rozbor hudebních ukázek.

V Brně 1. 9. 2017

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka školy