MT INF

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Školní rok: 2017/2018

Třídy: 4A4, 6A6, 8A8, 6Š6

Vyučující: Mgr. Pavla Šumberová, RNDr. Jana Tomcová

 

Maturitní témata z informatiky

 1. Historie počítačů
 2. Rozdělení počítačů, obory jejich využití a srovnání parametrů.
 3. Počítač a jeho komponenty. (Von Neumannovo schéma počítače.)
 4. Základní deska. Procesory. Druhy rozhraní.
 5. Standardní vstupní zařízení, polohovací zařízení, jejich parametry a výrobci.
 6. Tiskárny, jejich parametry a výrobci.
 7. Standardní výstupní zařízení. Zobrazovací soustava počítače.
 8. Další periferie (scanner, plotter, vstup-výstupní zařízení). Ergonomie a hygiena.
 9. Paměti a paměťová média.
 10. Struktura dat na disku, souborové manažery, typy souborů.
 11. Operační systémy, jejich funkce a vlastnosti. OS Windows, jeho nastavení a údržba. MS-DOS.
 12. Digitální reprezentace informací, komprimace.
 13. Zpracování textu, textový editor.
 14. Typografie.
 15. Tabulkový procesor.
 16. Databáze.
 17. Prezentace a multimédia.
 18. Počítačová bezpečnost.
 19. Software, rozdělení, vývoj, instalace a údržba softwaru.
 20. Sítě, rozdělení a využití sítí. Software a hardware pro práci v síti.
 21. Internet.
 22. Tvorba webových stránek. Využití kaskádových stylů.
 23. Počítačová grafika.
 24. Algoritmizace, programovací jazyky, struktura programu.
  (Vlastnosti algoritmu, příkazy, operace s proměnnými.)
 25. Cykly a větvení, jednoduché a strukturované typy proměnných.
  (Funkce v programovacím jazyce.)

 

 

V Brně dne 4. 9. 2017

Mgr. Ivana Shorná

ředitelka školy