Nové linie na naší lezecké stěně

Impulsem pro přestavbu naši lezecké stěny byla otázka naší letošní maturantky 6Š6 Jany Fojtíkové: „Což kdybychom to předělali?“

Ten plurál nakonec představoval pětilístek Jana F. 6Š6, její sestra Eva, její přítel Honza, já a Jiří Čermák, který svými zkušenostmi v oblasti sportovního lezení naši akci podpořil. Už podle pozitivních ohlasů na revitalizaci naši stěny si přeji, aby to byla aktivita, která se bude cyklit alespoň jednou za rok.

Dík patří také studentům Petrovi Hrdličkovi a Václavovi Širokému, kteří nám pomohli s demontáží kamenů. Byl čtvrtek 22. 11. 2018 a  potom večer (za hodinu)  jsme se viděli na jejich stužkovacím večírku. V pátek jsme demontovaným chytům umožnili vodní lázeň a na architektuře nových tratí jsme strávili celou neděli.

Užijte si nových struktur a linií a lezte je jen po barvách! Buďte k sobě přísní! ?). Klasifikace se pohybuje kolem 4 -5 francouzské stupnice.

Hlasujeme o 1. tři nejoblíbenější cesty.

Sportu zdar a lezení obzvláště