Nové termíny v přijímacím řízení

Každý uchazeč koná přijímací zkoušku pouze jednou, a to ve škole, kterou má uvedenou v přihlášce na prvním místě.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nařídilo nové termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky:

  • Čtyřleté obory budou konat JPZ 8. 6. 2020
  • Šestileté a osmileté obory budou konat JPZ 9. 6. 2020

Školní přijímací zkouška z anglického jazyka proběhne:

  • 25. 5. 2020 v 9 hodin (tento termín budou mít uchazeči, kteří naši školu na přihlášce uvedli jako první v pořadí)
  • 27. 5. 2020 v 9 hodin (tento termín budou mít uchazeči, kteří naši školu na přihlášce uvedli jako druhou v pořadí).

Náhradní termíny pro školní přijímací zkoušku ředitel školy stanovil na 19. 6. 2020 a 22. 6. 2020. K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření a další obtíže spojené s pandemií.

Všem uchazečům, kteří budou konat JPZ nebo školní přijímací zkoušky u nás, zašleme pozvánky poštou doporučeně. O termínu odeslání budeme informovat na webu školy.

Uchazečům, kteří uvedli naši školu na druhém místě, byl odeslán začátkem dubna e-mail s identifikačním kódem, pod kterým uchazeč bude ve výsledkové listině. Prosíme zkontrolujte si své e-mailové schránky.