Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 2022

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání podle § 60e odst. 3 školského zákona.

Zákonný zástupce může do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává až po doručení (vyzvednutí na poště) rozhodnutí o nepřijetí.

vzor odvolání

Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy podle §183 odst. 4 školského zákona ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Odvolání podávejte ve škole:

  1. 2. 5. 2022 po vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí v čase od 7. 00 do 17.00,
  2. do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí v čase od 8.00 do 14.00,

nebo poštou: do tří dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

V případě volných míst (neodevzdané Zápisové lístky) vyhoví ředitel školy v autoremeduře uchazečům dle pořadí úspěšnosti, Žádosti budeme vyřizovat od 16. 5. 2022.

Back to Top