Ondřej Pelánek reprezentoval ČR na Mezinárodní biologické olympiádě IBO 2019

30. ročník Mezinárodní biologické olympiády (IBO 2019) se konal v červenci v maďarském Szegedu. Českou republiku reprezentovala čtveřice soutěžících, mezi nimiž byl i náš student 7A8 Ondřej Pelánek. Tomu se podařilo získat bronzovou medaili (v mezinárodních soutěžích je zlatá medaile udělována 10 % nejlepších, dalších 20 % účastníků získá stříbrnou a 30 % medaili bronzovou).

Blahopřejeme Ondrovi k úspěchu na mezinárodním poli a přikládáme jeho vyprávění o tom, jak International Biology Olympiad 2019 vnímal on sám.

Cílem naší české výpravy do Szegedu bylo nejen ochutnat guláš a místní skvělé víno (to na závěr samozřejmě také bylo), ale především zahloubat nad biologickými problémy během Mezinárodní biologické olympiády. Samotné úlohy jsme udělali během dvou dnů – jeden den jsme strávili snahou aspoň nějak zvládnout praktické úlohy a druhý dvěma tříhodinovými teoretickými testy. Praktické úlohy dokázaly v menší či větší míře zahrnout značné množství biologických disciplín od biochemie po určování trávy, museli jsme pracovat s biologickými daty v k tomu určených programech či pitvat (v mém případě tedy spíš praktičtější trhat a drtit) kuřecí křídlo a krk. Úlohy vyžadovaly rychlé myšlení (teď už to vím, spěchat!) a byly náročné, naprostá většina lidí značnou část úkolů nestihla.

Mimo samotnou soutěž a skvělé jídlo nám Maďaři připravili bohatý kulturně-poznávací program. Z věcí, které mi nejvíce utkvěly v paměti, jsme si prohlédli Budapešť, naučili se práskat bičem, pokochali se (někteří i vyzkoušeli) maďarskými národními tanci a vyřádili v akvaparku.

Jedním z cílů soutěže, kterého si hodně cením, je možnost setkat se s podobně zaměřenými studenty z celého světa (tedy z jeho podstatné části – olympiády se účastní 78 zemí). Kde jinde by se mi poštěstilo popovídat si o biologii v jednom kroužku se Slovinci, Vietnamci a Dány, ocenit egyptský černý humor nebo poznat vědecky nadšené vrstevníky ze Sýrie, kteří se teď hlavně chtějí vyhnout syrské vojenské službě, která dle jejich slov znamená 90 % smrt. S Estonkou a Dánem jsme se ve volných chvílích věnovali mému oblíbenému koníčku, pozorování ptáků, a že to přineslo pěkné druhy (např. mandelíka, ostříže a ťuhýka menšího, kdyby to náhodou někoho zajímalo :-). Zajímavý byl rozhovor s Kurdy, kteří reprezentovali Irák, a vtipné bylo jejich vzájemné přátelské (na blízkém východě se ale podobné počínání neobejde beze zbraně v ruce) provokování se s Arabem z téže Země. Celá akce byla velmi příjemná, na účastníky z různých koutů světa působila sjednocujícím dojmem a hodnotím ji velmi kladně. 
— Ondřej Pelánek