Online konzultace v době distanční

Konzultace v oblasti kariérového či výchovného poradenství mohou probíhat i v době distanční. Pravidelné konzultační hodiny bývají ve středu v 14.00 – 15.00, v současné době jsou využívány také pro potvrzování přihlášek na vysoké školy. Online konzultace však mohou probíhat dle časových možností obou stran. Je třeba se samozřejmě domluvit předem přes e-mail jarmila.cervenakova@gyby.cz nebo Teams (studenti). Rodiče mne mohou také kontaktovat přes Komens (Bakaláři). Telefonické jednání je komplikovanější, protože část výuky realizuji doma, ve škole pak nemohu telefon brát v době online výuky či během jednání s maturanty, kdy jsem mimo kancelář.

Nabídka online konzultací:

  • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření
  • podpora žáků ohrožených předčasným ukončením studia
  • poradenství při volbě studia
  • příprava na pracovní pohovor, konzultace při zpracování CV
  • poradenství v oblasti zahraniční mobility

pondělí 14.00 – 15.00: potvrzování přihlášek na vysoké školy a vyšší odborné školy (na základě předchozí dohody)

středa 13.00 – 15.00: potvrzování přihlášek na vysoké školy a vyšší odborné školy (na základě předchozí dohody)

online konzultace: individuální termíny dle předchozí dohody

PhDr. Jarmila Červenáková
výchovná a kariérová poradkyně

Back to Top