Kariérové poradenství v době distanční výuky

Měsíc únor je tradičně dobou, kdy studenti maturitního ročníku podávají přihlášky na vysoké školy. Pravidla pro tento úkon byla dlouhá léta neměnná, v současné době však dochází ke změnám, a to novelou zákona o vysokých školách č. 495/2020 Sb., upravující pravidla pro vzdělávání na vysokých školách v případě vyhlášení krizového opatření podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, které by dopadaly i na fungování vysokých škol

  • Nové ustanovení začleněné do zákona o vysokých školách umožňuje vysokým školám upravit podmínky přijímacích zkoušek, mohou stanovit nové termíny nebo upravit obsah přijímací zkoušky.
  • V rámci přijímacího řízení mohou vysoké školy také prodloužit lhůtu pro doložení dosaženého vzdělání.

Pokud jste tedy již učinili rozhodnutí, ověřte si prosím následující:

Potvrzení prospěchu ze střední školy

Některé vysoké školy vyžadují potvrzení o prospěchu, jiné jen v případě, že byste byli rádi přijati na základě prospěchu bez přijímacích zkoušek. Zde je vyjádření komunikátora přijímacího řízení (Rektorát Masarykovy univerzity): je třeba potvrdit z 1. – 3. ročníku závěrečný prospěch a ze 4. ročníku pololetní (pozn. Naše škola vydává výpis). V E-přihlášce je uchazečům poskytována tabulka na vyplnění prospěchu, tu je následně možné si vytisknout vygenerováním formuláře a ten poté mohou nechat potvrdit na SŠ. Pro tisk formuláře je třeba přejít v E-přihlášce do sekce „Studium, zkoušky a dokumenty“ – přes položku „rekapitulace přihlášky“. V uvedené sekci bude u položky „středoškolské vysvědčení“ proklik na tisk.

Nicméně i jednotlivé fakulty MU mají pravidla nasazena různě. Potvrzení známek může být formou ověření vysvědčení, doložením katalogového listu nebo již zmíněnou potvrzenou elektronickou tabulkou.

Termín podání přihlášky

Termín podání přihlášek býval až na výjimky k 28. 2. V letošním školním roce např. Masarykova univerzita má termín k 28. 2. 2021, VUT či Univerzita Tomáše Bati až k 31. 3. 2021.

Podoba přijímací zkoušky
  1. Přijímací zkouška může být ovlivněna krizovým opatřením vlády.
  2. Zkoušky se mohou lišit na jednotlivých fakultách: přehled fakult Masarykovy univerzity a jejich přijímacího řízení najdete zde: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/terminy-prihlasek-prijimacek-zapisu
  3. Může docházet ke změním v pojetí testů, např. strhávání bodů za špatné odpovědi.
  4. Je vhodné si promyslet i volbu druhu přijímacího řízení, jestliže např. fakulta nabízí OSP i TSP. Roli může hrát např. fakt, zda se hlásíte na více fakult, ale OSP se koná pouze na jedné.
Kontrola informací
  1. Vzhledem k epidemické situaci se mohou tyto informace měnit.
  2. I v současné době se objevují nové informace, např. ČVUT, které nabízí nové studijní obory.
  3. Některé informace neobdržíte v tištěné podobě. Např. Masarykova univerzita upozorňuje, že přesný termín TSP, tzn. datum, čas a místo konání, se objeví v e-přihlášce. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá.

Nabízím všem maturantům ověření prospěchu na přihláškách na vysoké školy. Budu k dispozici vždy v pondělí 14.00 – 15.00 a středu 13.00 – 15.00 mimo jarní prázdniny. Informujte mne prosím předem, po příchodu se nahlaste prosím na vrátnici nebo zavolejte na číslo 533 555 139 a já přijdu na vrátnici. Nechoďte dále do budovy, dokud neskončí distanční výuka. Obrátit se ovšem můžete i na své třídní profesory.

Pro vysvětlení rozdílu mezi testy TSP a OSP v přijímacím řízení nabízím online konzultace přes Teams. Ozvěte se mi na uvedený telefon (pondělí nebo středa), e-mail jarmila.cervenakova@gyby.cz nebo Teams s návrhy termínu schůzky.

Online konzultace se mohou týkat i dalších témat kariérového poradenství

Kromě hromadné emailové adresy kamposkole@gyby.cz, která zahrnuje celé vyšší gymnázium, lze informace ode mne sledovat i na Teams.

PhDr. Jarmila Červenáková
Výchovná a kariérová poradkyně

Back to Top