Po stopách našich absolventů: Rozhovor s absolventkou Mgr. et Mgr. Barborou Kopeckou vedla Viktorie Strmisková

Jaký obor jste na naší škole studovala, ve kterých letech?

2006–2012, studovala jsem dvojjazyčné španělsko-české studium.

Co Vám naše gymnázium dalo? Přispěli někteří učitelé k Vašemu dalšímu nasměrování?

Studium na Gymnáziu Brno-Bystrc pro mě bylo velmi zajímavé. Po přechodu z jiného osmiletého gymnázia jsem ocenila zejména dvojjazyčnou výuku, která naučila můj mozek pracovat vícejazyčně, což jsem později ocenila a dále využívala nejen při studiu na vysoké škole. Přínosné byly i rozdílné přístupy a vyučovací metody většiny učitelů, se kterými jsem se po dobu šestiletého studia setkala. Konkrétně bych jmenovala Mgr. Markétu Zachovou, která byla skvělou třídní učitelkou a neustále nám připomínala krásu našeho mateřského jazyka, Mgr. Cristinu Rodríguez Garcíu, Ph.D., díky které jsem chtěla dále pokračovat ve studiu španělštiny a španělsky psané literatury, a PhDr. Hanu Valíkovou, díky které jsme měli možnost účastnit se nejrůznějších školních i mimoškolních aktivit.

Byla průprava z gymnázia prospěšná pro navázání na vysokoškolské studium? Byl přechod plynulý, nebo jste musela „dohánět“?

Průprava z gymnázia nebyla ani dostatečná ani nedostatečná, i ze zkušenosti svých spolužáků vím, že nejvíce záleželo na studovaném oboru. V mém případě jsem bezprostředně po ukončení gymnázia nastoupila na obor Právo a právní věda a od dalšího akademického roku jsem začala zároveň studovat i obor Španělský jazyk a literatura. Měla jsem tedy možnost osobního srovnání dvou zcela odlišných fakult, oborů i přístupů, a ve výsledku byla nejdůležitější sebedisciplína a schopnost naučit se učit.

Co byste vzkázala dnešním studentům?

Aby se včas začali zajímat o to, co by je v životě bavilo a čím by se chtěli živit, a uzpůsobili tomu případný výběr vysoké školy. Dále také aby si šli za svými sny, ať už se jim to zpočátku bude znát jakkoli nemožné a nedosažitelné, a nebáli se zkoušet nové věci.

Co Vás vedlo k volbě překladatelské kariéry? Jaké texty především překládáte?

Vždy jsem měla ráda cestování, různé kultury i jazyky, a překladatelská kariéra se ukázala jako jedna z možností, jak se neustále pohybovat ve vícejazyčném a multikulturním prostředí. Je potřeba zmínit, že se znalostí jazyků se otevírá spousta možností kromě samotného překladu. Sama mám zkušenost jak s překladem, korekturami a tlumočením, tak s pozicí projektového manažera, koordinátora překladů a lingvistického specialisty z předních překladatelských a lokalizačních firem. V současné době jsou na překladatele kladeny velmi vysoké nároky a musí mít nejen perfektní znalost jazyků, ze kterých překládá, ale zároveň by měl být velmi kreativní a všeznalý. Nejraději překládám titulky k filmům či seriálům, skvělou zkušenost mám i ze stáže v překladatelském oddělení Evropského parlamentu v Lucemburku, kde jsem překládala zejména právní a administrativní texty EU.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna, čemu se hodláte věnovat po dokončení studia?

Studium už jsem úspěšně dokončila a v současné době pracuji na zajímavé lingvistické pozici v brněnské lokalizační firmě, kde denně využívám angličtinu, španělštinu, češtinu i další světové jazyky.