Přihláška ke studiu od 2021/2022

Přinášíme Vám odkazy ke stažení přihlášek ke studiu od školního roku 2021/2022. Odkazy vedou na webové stránky MŠMT:
Přihláška ke vzdělávání – studiu na střední škole (pdf, excel)
Návod k vyplnění přihlášky

Přihlášku ke studiu musí uchazeč podat nejpozději do 1. března 2021

Uchazeči mohou podat přihlášku:

 1. doporučeně poštou – preferujeme vzhledem k hygienickým opatřením
 2. přímo ve škole
  1. od 1. 2. – 19. 2. v úředních hodinách od 8.00 – 9. 00 a od 14.00 – 15. 00
  2. (po dohodě na tel. 533 555 106 i v jiné době)
 3. v době jarních prázdnin 22. 2. – 24. 2. od 8.00 – 10.00
Návod k vyplnění přihlášky – na co si dát pozor

Pokud si tisknete přihlášku z editovatelného souboru na internetu, je nutné ji vytisknout oboustranně.

Při vyplňování věnujte pozornost

 • správnému vyplnění jména, data narození a místa narození, rodného čísla uchazeče, u uchazečů narozených mimo ČR uveďte i stát
 • správnému uvedení kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu na zákonného zástupce
 • v dolním oddílu nezapomeňte na podpis uchazeče
 • v kolonce zákonného zástupce uveďte celé jméno, datum narození a nezapomeňte na podpis
  • název a adresa školy Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace, Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno
Obor vzdělávání

Osmileté studium: 79-41-K/81 Gymnázium

Šestileté studium:

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (španělský jazyk a literatura)

79-41-K/61 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)

Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)

Pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, je třeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení nesmí být starší než jeden rok.

Lékařský posudek naše škola nepožaduje.

Na druhé straně přihlášky si nechejte potvrdit prospěch na ZŠ nebo doložte ověřené kopie vysvědčení.

K přihlášce je možné doložit potvrzení o mimoškolních aktivitách, diplomy ze soutěží a olympiád, kterých se uchazeč účastnil v posledních dvou letech.