Proč je krev potřebná a proč ji dávat?

Toto oddělení patří k největším zařízením svého druhu v ČR. Spektrum jeho činnosti je členěno do tří základních úseků: odběrová část, laboratoře a tkáňové oddělení. Studenti měli možnost nahlédnout do odběrové části, kde jsou realizovány dárcovské odběry. Z odebraného materiálu jsou pak vyráběny transfuzní přípravky.

Též navštívili tkáňové oddělení, které zajišťuje kromě skladu tkání i zpracování periferních kmenových buněk pro účely transplantace.

Při exkurzi tímto pracovištěm si studenti plně uvědomili, že krev v současné medicíně hraje nezastupitelnou roli, neboť ji nelze uměle vyrobit a ani jinak nahradit. Někteří začali i uvažovat o dárcovství krve.