Sinice – přednáška

V pondělí 3. 12. 2018 se třída 3A4 zúčastnila přednášky na téma „Sinice“. Studenty navštívila paní doktorka Eliška Maršálková z Botanického ústavu AV ČR.

Nejprve paní doktorka mluvila o sinicích, co by nejstarších organismech na Zemi. Následně ukázala v prezentaci obrázky sinic pod světelným  a fluorescenčním mikroskopem. Připomněla stavbu, výživu a výskyt sinic. Poté přednáška velmi detailně popisovala sinice jako zdravotní nebezpečí. Studenti se tak seznámili s typy toxinů, které sinice produkují a jak mohou negativně ovlivňovat živé organismy, chemismus vody či vyvolat komplikace při využívání vodních nádrží. Na závěr lektorka zmínila i jak mohou být sinice prospěšné – výroba léčiv, doplněk stravy…

Po přednášce následovala diskuse se zaměřením na hodnocení vod ke koupání. Zamysleli jsme se nad otázkami: „Víš, v čem se koupeš? Jak se vyhnout nebezpečí? Jak lze zabránit masovému šíření sinic?“