Genetické modifikace: hrozba nebo příležitost?

S vybranými studenty třídy 5A6 a 4A4  jsme se dne 29.11 2018 zúčastnili konference v Mendelově muzeu na téma Genetické modifikace: hrozba nebo příležitost? Přednášky zorganizovalo Oddělení Vývojové genetiky rostlin, Biofyzikální ústav AV ČR. V programu se svými příspěvky vystoupili Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D., RNDr. Jan Šafář, Ph.D,  Prof .RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. a k tématu GMO a etická reflexe se vyjádřil pan Mgr. Marek Vácha, Ph.D. jehož myšlenky cituji ve výuce biologie svým studentům. Oživením v sále byly otázky pana Orko Váchy, kladené konkrétně studentům Klasického a španělského gymnázia.

Pořídili jsme si s ním foto: zleva – Terezie Velanová, Vít Bazala, Tomáš Pařízek, Rauvf  Magomadof, Nicol Horáčková, Yvone Školová, David Bernátek, Aneta Menoušková a Sára Plešingerová.

Můžeme vám doporučit film Nezkreslená věda – GMO, který jsme zhlédli v premiéře. Slouží k popularizaci této problematiky.

Zpracováváme své zápisky z přednášek a dáme vědět, kde je budeme se zájemci sdílet, popřípadě uspořádáme mini tiskovku.